Gewrichten

Gewrichtsklachten kunnen het bewegen erg moeilijk maken. U wordt op allerlei vlakken beperkt in uw bewegingsvrijheid. Daarbij kan veel pijn optreden, dit is afhankelijk van de ernst van de ziekte. Er is een verschil tussen artrose (slijtage), jicht of reumatische artritis.
Als natuurvoedingsdiëtisten adviseren wij natuurvoeding, omdat deze rijker is aan voedingsstoffen dan gewone voeding en minder schadelijke stoffen bevat. Soms liggen darmklachten of voedselovergevoeligheid ten grondslag aan gewrichtsklachten.


Zuur-base evenwicht

Bij gewrichtsklachten is het extra belangrijk dat de zuurgraad (Ph) van de weefselvloeistof in het lichaam binnen bepaalde grenzen blijft. Soms kan de productie van zuren zo hoog zijn dat de verhouding zuur-base verstoord wordt. Als er te veel zuur in het lichaam aanwezig is, dan stoot het bloed het teveel aan zuur af aan omliggende weefsels zoals de spieren, pezen, onderhuids bindweefsel en de gewrichten. Verzuring kunt u tegengaan door te letten op hoe u uw voeding samenstelt. Bepaalde voedingsmiddelen zijn namelijk zuurvormend en andere zijn weer basevormend.


Advies

Een algemeen advies om verzuring tegen te gaan is:
- Goed kauwen en niet te veel eten. Eet tot u uw verzadigings-

  gevoel bereikt heeft.
- Eet rustig. Dit voorkomt dat u meer eet dan nodig is. Te veel

  eten kan darmgisting tot gevolg hebben.

Voor meer informatie over welke voedingsmiddelen zuurvormend dan wel basevormend zijn of voor een persoonlijk advies kunt u met mij een afspraak maken; zie Contact & Praktijkinfo.

Webdesign

Diëtist voor Natuurvoeding en Dieet

                        Annemiek Slappendel

                                     Rijs (Fr)